PEDRO TORRES ACADEMY CUP
Předběžný časový plán - bude upřesněn

Možnost dřívějšího příjezdu a tréninku v místě konání závodů
Překážky WE k dispozici


Pátek 15.10. 2021

16.00 Příjezd koní, veterinární přejímka 

20.00 Společná večeře účastníků. Jídlo a pití není hrazeno pořadatelem. 

Sobota 16.10. 2021

09.00 – 10.00 Drezura soutěž č. 1
10.00 – 11.00 Drezura soutěž č. 2
11.00 – 12.00 Drezura soutěž č. 3
12.00 -  12.30 Drezura soutěž č. 4

13.30 – 14.30 Test ovladatelnosti soutěž č. 1 
15.00 - 16.00  Test ovladatelnosti soutěž č. 2
16.30 - 17.30 Test ovladatelnosti soutěž č. 3
18.00 - 18.30 Test ovladatelnosti soutěž č. 4

19.30 
Pedro Torres Academy Party. Všichni závodníci a přátelé jsou srdečně zvaní. Jídlo a pití není hrazeno pořadateli.
Neděle 17.10. 2021

09.00 Test rychlosti pro soutěže  2 , 3, 4

12.00 Test s dobytkem 

13.00 
Dekorování soutěže č.1, 2, 3