PEDRO TORRES ACADEMY CUP

Speed TrailPlánek testu rychlosti

Plánek je nakreslen samotným Pedrem Torresem. Pro větší orientaci jsme plánek převedli také do klasické počítačové podoby.