PEDRO TORRES ACADEMY CUP

Ustájení koní

Cena za box:
2 500 Kč / Pátek až Neděle
3 400 Kč / Čtvrtek až Neděle

V ceně:
Turnajové boxy vnitřní. Dle specifikace jezdce/majitele koně slámá nebo piliny. Seno, voda. Po dohodě možno čištění boxu (v nepřítomnosti koně) a krmení koní. Krmení koní pouze z přesně označených uzavíratelných nádob a výlučně na zodpovědnost jezdce/majitele koně.

Pořadatelé akce neodpovídají za škody na vozidlech, přívěsech, postrojích, příslušenství nebo jiných objektech, odcizení nebo ztrátě, požáru a jiných nehodách.

Parkovací zóna pro nákladní vozidla a přívěsy bude zajištěna poblíž stájí