PEDRO TORRES ACADEMY CUP

II. ROČNÍK PEDRO TORRES ACADEMY CUP 2020 

Opět ve Zduchovicích a opět s osobní účastí Pedra Torrese!!Novinka zde na webu: fotografie z I. ročníku Pedro Torres Academy CUP