PEDRO TORRES ACADEMY CUP

Dressage

Pro IV. ročník Pedro Torres Academy Cup se vypysují tyto drezurní úlohy:

Pro soutěž č. 1 (třída obtížnosti L): IC třída L: "Novice Pedro Torres Academy Cup"
je vypsaná drezurní úloha : Drezurní test CSWE: WE – L2 – DE 2021
ke stažení na stránkách www.cswe.cz
https://working-equitation.webnode.cz/_files/200001834-a66ffa6702/L2_DE_2021.pdf

Pro soutěž č. 2 (třída obtížnosti S ) : IC třída S: „Intermediate Pedro Torres Academy Cup“ 
je vypsaná drezurní úloha WE–S2–DE 2019
ke stažení na stránkách www.cswe.cz 
http://files.working-equitation.webnode.cz/200001662-a91cfaa198/WE_S2_DE_2019.pdf

Pro soutěž č. 3 (třída obtížnosti P): IC třída P: „ Advanced Pedro Torres Academy Cup“
je vypsaná drezurní úloha WAWE  International Working Equitation Dressage Test (otěže drženy oběma rukama)
ke stažení na stránkách WAWE.  Přeložena do českého jazyka k dispozici u vedení CSWE 
http://wawe-official.com/ficheiros_artigos/wawe_regulations_2017(1).pdf

Pro soutěž č. 4 (třída obtížnosti M): IC třída M: „ Masters Pedro Torres Academy Cup“
je vypsaná drezurní úloha WAWE International Working Equitation Dressage Test (otěže drženy jednou rukou)
ke stažení na stránkách WAWE.  Přeložena do českého jazyka k dispozici u vedení CSWE 
http://wawe-official.com/ficheiros_artigos/wawe_regulations_2017(1).pdf