PEDRO TORRES ACADEMY CUP

Informace/Časté dotazy


1. Jaké veterinární podmínky musí můj kůň splňovat v případě účasti na Pedro Torres Academy Cup?
- obvyklé veterinární podmínky pro účast na svodech, závodech koní v ČR
Tzn.: Pro účastníky z ČR průkaz koně s platným očkováním proti chřipce koní (ne mladší než 7dní ) a negativní infekční anémie koní - Coggins Test (vyšetření ne starší než 12 měsíců).
Kůň byl vakcinován proti rinopneumonii koní způsobované koňským herpesvirem (EHV) dle vakcinačního schématu daného výrobcem vakcíny a musí být v imunitě proti tomuto onemocnění
nebo kůň byl laboratorně vyšetřen na přítomnost koňského herpesviru metodou PCR ze vzorku výtěru z nosu s negativním výsledkem; toto vyšetření nesmí být starší 10 dnů (rozhodující je datum odběru vzorku).
Pro účastníky ze zemí EU průkaz koně s platným očkováním proti chřipce (ne mladší než 7dní), negativní infekční anémie koní - Coggins Test EIA (vyšetření ne starší než 12 měsíců) + TRACES

2. Je potřeba speciálního povolení, licence nebo certifikátu pro účast na Pedro Torres Academy Cup - konkrétně části testu s dobytkem?
- Ne není potřeba žádné licence nebo certifikátu. Test s dobytkem není povinná. Jezdec může tuto část i vynechat. Byla by to ale škoda, je to zábava :-). V sobotu, při společné večeři, proběhne školení účastníků od našich cerfitikovaných rozhodčích pro práci s dobytkem a možná přidá Pedro Torres pár užitečných tipů? :-)

4. Co když bude nepříznivé počasí?
- Nevadí, závody Pedro Torres Academy Cup jsou vždy pořádané v jezdeckých areálech, které disponují jezdeckou halou s kvalitním povrchem.

5. Jaké je cena vstupného pro diváky?
- Vstup na Pedro Torres Academy Cup je zdarma, diváci jsou velmi vítáni. Po dobu trvání Pedro Torres Academy Cup bude možnost občerstvení a nápojů. Většina soutěží se koná v kryté jezdecké hale s tribunou

V případě dalších dotazů nám zašlete Váš dotaz na email lenkasteklova@lenkasteklova.cz